Son yıllarda yapılan araştırmalar, insanların çok

hızlı okuyabileceklerini bilimsel olarak

kanıtlamıştır. Sınav rekabeti, yoğun iş

temposu ve zamanın verimli kullanılması 

zorunlulukları hayatımızda hızlı okumayı

birinci öncelikler sırasına getirmiştir.

 

Hızlı Okuma Niçin Gerekli - Makaleye Göz Atın 

Çok hızlı okuyarak, zamandan tasarruf etmek

kesinlikle mümkündür. Ancak, bununla

birlikte, çok daha kısa zamanda çok daha

hızlı okunulan metinlerin hafızada tutulabilmesi

de gerekmektedir.

Eğer, okuduklarınızı hafızanıza yerleştiremiyor

ve gerektiğinde hatırlayamıyorsanız, çok

hızlı okumanın hiçbir anlamı yoktur.

Böyle bir hızlı okuma, zamanı boşa

harcamaktan başka birşey değildir. 

 

"MHO - Mega Hızlı Okuma" programı 

hem öğrenciler, hem de yetişkinler için 

dünyada sonuçları kanıtlanmış olan 

Türkiye'deki güvenilir, tek "Anlayarak

Hızlı Okuma Programı"dır.

 

Program hem kağıt üzerinde, hem de

bilgisayar ekranında anlayarak hızlı

okumayı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Hızlı Okuma

Kurslarının

Çoğu Neden

Başarısız?

İnsanların çok hızlı okuyabileceklerinin

bilimsel olarak ispat edilmesi ile, bu

konuyla ilgili bir çok kurs ve seminer ilanları

yoğun şekilde göze çarpmaya başlamıştır.

Ancak bu tip kurs ve seminerlere katılan

çoğu insan maalesef bu eğitimlerden ya

umduklarını bulamamışlar, ya da biraz olsun

artan okuma hızları kurs veya seminer

sonrası hemen eski haline geri

dönmüştür. Bu tip seminer ve kursların

başarısız olmasının iki temel sebebi vardır.

 

Maalesef hızlı okuma kursları ve

seminerleri verdiğini iddia eden kuruluşların

çoğu konunun uzmanı olmayan, hafıza,

beyin fonksiyonları ve zihinsel potansiyel

konusunda bilgisiz ve yetkili olmayan kişilerle

çalışmaktadırlar. Çoğunun eğitim, psikoloji,

beyin eğitimi ve özellikle modern okuma

teorileriyle ilgili bir eğitim geçmişleri

olmadığını göreceksiniz. Katılmayı

planladığınız hızlı okuma kurs ve seminer

öğretmenlerini mutlaka sorgulayınız.

Kendisi hızlı okuyarak neleri başarmış

mutlaka sorunuz.

 

Diğer bir neden ise, düzenlenen çoğu

hızlı okuma kurs veya seminerlerinin

temel olarak sadece takistoskobik

eğitim tekniğine dayalı olmasıdır.

Takistoskobik yöntem, sadece göz

açılarıyla ilgilenmektedir. Beynin

tüm fonksiyonlarını işin içine

katmadığı için tek başına başarılı

olmamaktadır.

Aşağıda

belirtilen

herhangi

maddeden

en az bir

tanesi

geçerliyse,

"Mega Hızlı

Okuma"

eğitimi tam

sizin için...

 

 

·          Dünyanın hızlı okuyanlar sınıfında

olmayı hayal edenler arasındaysanız.

·          Okunacak çok şey varken, zamanınız

çok azsa.

·          Okurken dalıp gidiyor ve okumaktan

           kopuyorsanız.

·          Kendinizin yavaş bir okuyucu olduğunu

           düşünüyorsanız.

·          Hızlı okuma şampiyonu olacak bir

hızda okumak   istiyorsanız.

·          Daha önce katıldığınız bir programdan

dolayı,  anlayarak hızlı okumaya olan

inancınızı  kaybettiyseniz.

·          Okumak zorunda olduğunuz

yükün altında ezildiğinizi hissediyorsanız.

·          Bilgisayar ekranında çok şey

okuyorsanız.

·          Öğrenciyseniz veya tekrar öğrenci

olmaya karar verdiyseniz.

  

 

Yukarıdakilerden

en az bir tanesi

sizin için de

geçerliyse, "Mega

HızlıOkuma"

eğitimine

katılarak;

·          Daha az zamanda daha çok

bilgi öğrenebilirsiniz.

·          Daha iyi konsantre olabilirsiniz.          

·          MEGA HIZLI okuyabilirsiniz !

·          Okuma yükünüzü kolayca

yönetebilirsiniz.         

·          Okurken yüksek hızda anlayan

bir beyne sahip olabilirsiniz.     

·          Öğrendiğiniz bilgileri daha

uzun süre hatırlayabilirsiniz.          

·          Kendine güvenen bir öğrenci

veya yetişkin olabilirsiniz.

  

MHO - Mega Hızlı

Okuma Eğitimi

Neden

Rakipsiz ?

 

·         Çünkü, "MHO -Mega Hızlı Okuma®" 

eğitimini  İngiltere'de yayınlanan "The

Book of  Genious" adlı kitapta 

"Dünyanın En İyi 10  Hafızası" listesinde

gösterilen Dünya Hafıza Şampiyonu

ve Dünya Hafıza, Zihinsel  Matematik

ve Hızlı Okuma Olimpiyatları  MEMORIAD'ın

başkanı olan Melik Duyar  Tarafından

eğitilen eğitimcilerden alıyorsunuz.

          

·         Çünkü, "Mega Hafıza®" hızlı okuma

eğitimini destekleyen; Hafıza Gücü,

Beyin Eğitimi, Hızlı Öğrenme,

Konsantrasyon, Yaratıcı Düşünme 

gibi tüm beyin temelli eğitimlerin 

Türkiye'deki ilk ve tek öncüsüdür.

          

·         "MHO - Mega Hızlı Okuma®" 

eğitimi, yalnızca göz kasları ve görme

alanlarının genişletilmesiyle ilgili

takistoskobik bir eğitim  vermiyor.

Program beynin tüm  fonksiyonlarını

işin içine katan ve böylece  hem

anlayarak ve hem de anladığınızı

hafızanızda tutarak mevcut okuma

hızınızı en az iki, üç, hatta dört

katına yükseltiyor.

          

·         "MHO - Mega Hızlı Okuma®" 

eğitimi beynin hafıza fonksiyonları 

ile desteklendiğinden dolayı

 anlama ve hatırlama oranınızı 

zirveye çıkartıyor.

          

·         "MHO - Mega Hızlı Okuma®" 

eğitimi Beyin Haritaları® (eyeQmaps®) 

ile desteklendiğinden, hafızada

kalıcı olarak tam öğrenmeyi sağlıyor.

          

·         Program aynı zamanda

öğrenme ve anlama hızınızı da

artırıyor. Böylece bir konuyu anlamak

için defalarca tekrar tekrar okuma

ihtiyacı duymamanızı da sağlıyor.

          

·         "MHO - Mega Hızlı Okuma®" 

eğitimi, öğrenciler için TEOG*,

LYS, YGS, KPSS gibi sınavlarda 

ve ayrıca yetişkinlerin mesleki

ilerleme sınavlarında zamanı

verimli kullanmalarında büyük

avantajlar sağlıyor.


·         "MHO - Mega Hızlı Okuma®" 

eğitimi, öğrencilerin okul, yetişkinlerin

ise iş yaşamlarında fark edilmelerini

sağlıyor.

          

·         Türkiye Hızlı Okuma Şampiyonlarının 

çoğu "MHO - Mega Hızlı Okuma®" 

eğitimine katılmış olanlardan çıkıyor.

          

·         "MHO - Mega Hızlı Okuma®" 

eğitimi A.B.D., İngiltere ve Japonya'da

yıllardır test edilen ve sonuçlarından

emin olunan bir programa

dayanmaktadır.

Bu eğitim programında Dünya

Hafıza Şampiyonu Melik Duyar 

ve İngiltere Beyin Vakfı Başkanı

tarafından hazırlanan "Mega

Hızlı Okuma" seti (bu set aynı

zamanda ders materyali olarak

da kullanılmaktadır)

          

·         "MHO - Mega Hızlı Okuma®" 

eğitimi hayat boyu kullanabileceğiniz

zihinsel becerilere sahip olmanızı

sağlıyor.

          

·         "MHO - Mega Hızlı Okuma®" 

teknikleri eğitimi zihinsel

potansiyelinizi maksimum seviyede

kullanmanızı sağlayarak, yapmak

isteyip de bir türlü boş zaman

bulamadığınız  için yapamadığınız

diğer işler için de size zaman

kazandırıyor.

          

·         "MHO - Mega Hızlı Okuma®" 

kursları  okuma, anlama, hafızada

tutma ve hatırlama konularında

maksimum performansa ulaşmanızı

sağlayarak, kendinize olan güveni

ve başarılarınızı da artırıyor.


"Mega Hızlı Okuma®"

eğitimi Dünyada ve

Türkiye'de şu ana kadar

binlerce katılımcıya,

hafızada kalan ve anlayarak

hızlı okuma becerilerini

en etkili, en hızlı ve en

kolay şekilde öğrettiğini

kanıtlayan ve test edilmiş

tek programdır.

 

HESABINIZA ERİŞİM İÇİN OTURUM AÇMALISINIZ

CREATE ACCOUNT

ŞİFRE GÜNCELLEME

YUKARI